Panasonic Reverse Camera นับแต่นี้ไป เวลาถอยรถ คุณที่มือยังใหม่ คงสบายใจขึ้น เมื่อมีกล้องตัวนี้ ทำให้เราเห็นภาพ จากกล้องสองตัว ในแนวข้าง และ แนวดิ่ง ราคาแค่ 350 เหรียญ ครับ